Sample Page

полезни връзки

  1. Министерство на младежта и спорта – http://mpes.government.bg/
  2. Национална информационна система за младежта – https://nism.bg/bg/
  3. Министерство на вътрешните работи – https://www.mvr.bg/
  4. Планинска спасителна служда – https://www.pss-bg.bg/
  5. Български червен кръст – https://www.redcross.bg/
  6. Защита при бедствия – Столична община – https://www.sofia.bg/disaster-protection