КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН

Една от най-важните стъпки в подготовката за всяко събитие е правилно изготвеният комуникационен план и запознаването на близките ви с него. Това действие може да ви помогне в бедствие да оцелеете, да се намерите и да успеете да се свържете един с друг.

 

имаш ли семейно място за среща при спешен случай?

подготви план за спешни случаи

Препоръчително е цялото семейство да определи кое ще е общото място за среща при настъпване на бедствие. Това може да е адрес в квартала, града или дори извън държавата.

имаш ли лице за контакт при спешен случай

Изберете едно и също лице за контакт при спешен случай, за всеки член на семейството. Може да се окаже по-лесно да се свържете с човек извън вашия град.