наводнения

Наводнението е временно преливане на вода върху земя, която обикновено е суха. Наводненията са едно от най-често срещаното природно бедствие. Ако не евакуирате наводнените райони или влезете в наводнени води, може да доведе до нараняване или смърт.

 

преди случай на наводнение

подготви план за спешни случаи

 • Едно от най-критичните и ценни неща, които можете да направите, е да направите план в случай на наводнение. Отделете 5 минути сега, за да обсъдите тези прости въпроси:

  Кога ще тръгнеш?

  Какво ще вземеш?

  Къде ще отидеш?

 • Увери се, че всички в домакинството ти го знаят и разбират какво трябва да направят ако попаднат в ситуация на наводнение.Не забравяй да направиш план за работното ти място, за детската градина/училища на децата и тн. 

провери всички важни документи

 • Увери се, че всички важни документи като паспорт, лична карта, застраховки и тн, са актуални
 • Направи копия и ги качи в дигитален вариант на място, подсигурено с парола
 • Сложи копия от документите във водоустойчив плик

подсигури дома си

 • Преместете ценности и опасни препарати на по-високо ниво.
 • Разчистете дренажи и улуци.
 • Инсталирайте възвратни клапани.
 • Помислете за потопяема помпа с батерия или генератор.

запознай се с евакуационният план за твоя район

 • Може да се наложи да се евакуираш бързо в случай на наводнение. Запознай се с пътищата за евакуация, проходи ги профилактично с твоето семейство и обозначете място за среща в случай на евакуация
 • Следвай инструкциите на местните власти и следи информацията по радиото и медиите за развитието на наводнението.

подготви раница за спешни случаи

 • Сложи в раницата за спешни случаи достатъчно запаси за цялото семейство. Виж точно какви тук.
 • Добави към раницата средства за почистване и вода за няколко дена

по време на наводнение

евакуирайте се при нужда

 • Евакуирайте са незабавно, ако така ви е наредено.
 • Никога не карайте в близост до барикади. Местните служби ги използват за безопасно насочване на трафика на навонените райони.

ако не можете да се измъкнете от наводнението

 • Свържете се с вашия личен лекар, ако сте болен и имате нужда от медицинско внимание. Изчакайте за последващи медицински инструкции и стойте на подслон, ако е възможно. Ако се сблъсквате със спешен случай, свърежете се с 112
 • Стойте в колата си, ако е приклещена от бързо течаща вода. Качете се на покрива, ако вода влиза вътре в колата.
 • Качете се на най-високото ниво, ако сте приклещени в сграда. Качете се на покрива единствено, ако има нужда и ако сте там, сигналиризайте за помощ. Не се качвайте в затворено таванско помещение, за да не попаднете в капан от надигащите се наводнения.

какво да (не)правиш по време на наводнение?

  • Слушайте радио или друга местна система за предупреждение за текуща информация за извънредни ситуации и инструкции относно наводнения.
  • Не вървете, плувайте или шофирайте през наводнени води. Обърнете се. Не се давете!
  • Избягвайте мостове над бързо течаща вода. Бързо течаща вода може да събори мостове изключително бързо.
  • Отидете на най-високата възможна точка близо до вас.

след наводнение

прибиране вкъщи

 • Обърнете внимание на органите на реда за инструкции и информация. Приберете се вкъщи само когато органите на реда кажат, че е безопасно.
 • Избягвайте шофирането освен в ситуации на спешност.
 • Носете работни ръкавици, предпазно облекло и ботуши по време на почистването и носете подходящи лицеви предпазители или маски, когато почиствате мухъл или други отпадъци.
 • Хора с астма или други белодробни заболявания и/или имунна супресия не бива да влизат в сгради с вътрешни течове на вода или мухъл, които могат да се видят или помиришат. Децата не трябва да участват в дейности по почистване на бедствия.
 • Имайте предвид, че змии или други животни може да са попаднали във вашата къща.
 • Имайте предвид, че има риск от токов удар. Не докосвайте електрическо оборудване, ако е мокро или ако стоите във вода. Изключете електричеството, за да предотвратите токов удар, ако това е безопасно.
 • Избягвайте да газите в наводнена вода, която може да бъде замърсена и да съдържа опасни отломки. Подземни или свалени електропроводи също могат да зареждат водата електрически.

свържи се с близките си

 • Изпратете съобщения до близките си. Не се опитавайте да звънните, освен при спешен случай, тъй като мрежите ще са много натоварени