ГОРСКИ ПОЖАР

Броят на пожарите и мащаба на унищожените територии през последните години достигна критични нива.