НАВОДНЕНИЕ

В последните години наводненията са природните бедствия, които нанасят най-много щети в България.