ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Знаете ли, че България е част от Средиземноморксата сеизмична зона и в над 97% от територията й са възможни земетресения.